Hubungi Kami


CV BERDIKLAT

 

Telepon :
(0274) 4530527

 

Mobile Phone :

– 0853-2672-5665 (Hanif Dewi)

 – 0812-2534-6564 (Anggi Surya)

                          – 0812-2534-6568 (Aini Nur Khasanah)

 

Whatsapp :

– 0853-2672-5665 (Hanif Dewi)

 – 0812-2534-6564 (Anggi Surya)

                         – 0812-2534-6568 (Aini Nur Khasanah)

 

Email :

– berdiklattraining@gmail.com

– berdiklat@gmail.com

                            – cs.berdiklat@gmail.com

                            – sales.berdiklat@gmail.com